บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

06-03-2018

แนะวิธีดูกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ปลอมหรือไม่?

จากกรณีที่มีประชาชนหลายรายถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกขายประกันภัย พ.ร.บ.ปลอมให้นั้น และเมื่อผู้ทำประกันภัยนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยจะใช้สิทธิการรักษาจาก พ.ร.บ.แต่ไม่สามารถเบิกได้ เพราะเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารการทำประกันภัย พ.ร.บ.พบว่าเป็นเอกสารที่ปลอมแปลงขึ้นมา โดยเอกสารนั้นกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำปลอมขึ้นมาโดยมีการปลอมแปลงบาร์โค้ด เปลี่ยนวันที่ เปลี่ยนตัวเลขรับเงิน และเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ โดยพบว่าบาร์โค้ดและตัวกรมธรรม์นั้นเป็นของผู้ใช้รถคันอื่น

กลุ่มมิจฉาชีพจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.ปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกขายให้ประชาชน โดยจะใช้วิธีถ่ายสำเนาเอกสารสีหรือสแกนภาพกรมธรรม์เข้าคอมพิวเตอร์แล้วทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อหลอกลวงประชาชน ซึ่งมิจฉาชีพบางรายจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยปลอมทั้งฉบับ ขณะที่บางรายจะจัดทำเฉพาะส่วนที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงการเอาประกันภัย เพื่อนำไป “หลอกลวงกรมการขนส่ง” เพื่อให้ทำการรับจดทะเบียนหรือเสียภาษีประจำปี จึงเป็นการกระทำที่หลอกลวงประชาชนและหลอกลวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยประชาชนที่หลงเชื่อจะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด

“จึงขอแนะนำประชาชนที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ควรจะซื้อกับตัวแทน/นายหน้า ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง หรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านเซเว่นอีเลฟเว่น”

โดยกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดที่ถูกต้อง มี 2 รูปแบบคือ

1.กรมธรรม์แบบ Slip ซึ่งมีลักษณะคือ 1.1.เป็นกระดาษคล้ายสลิปบัตรเครดิต มีลายเส้นและสีสามสีเหมือนคลื่นน้ำ 1.2.มีแถบเหลือบสีด้านซ้ายของกระดาษตลอดแผ่นและข้อความ “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” 1.3.มีข้อมูลในแถบบาร์โค๊ด 1.4.มีข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น (ไม่เขียนด้วยมือ)

2.กรมธรรม์แบบกระดาษ ขนาด A4 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ 2.1.เนื้อกระดาษสีขาว โลโก้บริษัทมีสี (ของปลอมเป็นกระดาษถ่ายเอกสารขาว-ดำ) 2.2.มีข้อมูลในคิวอาร์โค๊ดและแถบบาร์โค๊ด 2.3.มีแถบโฮโลแกรมที่ขอบกระดาษด้านซ้ายเป็นรูปโลโก้และชื่อของสมาคมประกันวินาศภัย (สำหรับกรมธรรม์ปลอมจะไม่มีแถบโฮโลแกรม) 2.4.มีข้อความตัวหนังสือสามสี ในส่วนล่างของกรมธรรม์ซึ่งจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในการต่อภาษีหรือจดทะเบียน 2.5.มีข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น (ไม่เขียนด้วยมือ)

โดยกรมธรรม์ทั้ง 2 รูปแบบของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะต้องออกด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ PVR หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของบริษัทกลางแบบ Online เท่านั้น ไม่มีการเขียนด้วยลายมืออย่างเด็ดขาด หลังจากที่ซื้อกรมธรรม์ท่านจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันความคุ้มครองจากบริษัทกลางฯ ทันที

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามความคุ้มครองหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บริษัทกลางฯ 1791