บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ตำแหน่งงาน ที่รับสมัคร

ตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ :

เพศหญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบสูง ซื่อสัตย์
จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการบัญชี จะพิจรณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้โปรแกรม Express , Ms office ได้
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เช่น ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน
สามารถทำ Statement ได้
สามารถทำรายงานภาษีซื้อขายได้

เงินเดือน :

ตามความสามารถ

สวัสดิการ :

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
วันลาพักผ่อนประจำปี
โบนัสทุกไตรมาส
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
ส่วนลดสิ้นค้าของบริษัท
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สถานที่ทำงาน :

ทำงานประจำที่สำนักงาน จันทร์ -ศุกร์ พญาไท กรุงเทพมหานคร รถประจำทางที่ผ่านสาย 3 9 52 90 97 117 524

ตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติ :

เพศชาย / เพศหญิง
ไม่จำกัดอายุ
มีประสบการณ์ด้านการขายประกันวินาศภัยจะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป
มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
มีใจรักงานงานด้านเอกสาร มีวาทศิลป์ดี ละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมประเภท outlook ได้
สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งบุคคลและบริษัท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เช่น ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน
ถ้ามียานพาหนะของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :

ตามความสามารถ

สวัสดิการ :

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
วันลาพักผ่อนประจำปี
โบนัสทุกไตรมาส
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
ส่วนลดสิ้นค้าของบริษัท
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สถานที่ทำงาน :

ทำงานประจำที่สำนักงาน จันทร์ -ศุกร์ พญาไท กรุงเทพมหานคร รถประจำทางที่ผ่านสาย 3 9 52 90 97 117 524

ตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่ AE

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง
อายุ ไม่เกิน 40 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมประเภท outlook ได้
มีใจรักงานงานด้านเอกสาร มีวาทศิลป์ดี ละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
สามารถเขียนสัญญา MOU ได้
สามารถติดต่อประสาานงานกับลูกค้า ในนามบุคคลและบริษัท
สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันได้
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เช่น ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทเอกชน

เงินเดือน :

ตามความสามารถ

สวัสดิการ :

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
วันลาพักผ่อนประจำปี
โบนัสทุกไตรมาส
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
ส่วนลดสิ้นค้าของบริษัท
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สถานที่ทำงาน :

ทำงานประจำที่สำนักงาน จันทร์ -ศุกร์ พญาไท กรุงเทพมหานคร รถประจำทางที่ผ่านสาย 3 9 52 90 97 117 524

ตำแหน่งงาน :เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ :

เพศหญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบสูง ซื่อสัตย์
มีการจัดการระบบงานเอกสารเป็นอย่างดี
มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรมประเภท outlook ได้
สามารทำ Cash flow ได้
สามารถติดตาม ทวงถามเมื่อครบกำหนดเรียกเก็บเงิน
ทำรับ จ่าย เจ้าหนี้
ต้องมีบุคคลค้ำประกันเช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท เป็นต้น

เงินเดือน :

ตามความสามารถ

สวัสดิการ :

กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
วันลาพักผ่อนประจำปี
โบนัสทุกไตรมาส
ปรับเงินเดือนประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท
ส่วนลดสิ้นค้าของบริษัท
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สถานที่ทำงาน :

ทำงานประจำที่สำนักงาน จันทร์ -ศุกร์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
รถประจำทางที่ผ่านสาย 3 9 52 90 97 117 524

1