บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

09-10-2017

คปภ.เผยลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ15,000บ.คุ้มครอง4ข้อ

คปภ. เผย ปชช.ยื่นลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ 15,000 บาท ได้ตามสิทธิ “ประกันลูกกตัญญู” ระบุชัด “ค่าชดเชยรายวัน” ไม่อยู่ในเงื่อนไข!! ส่วน “ประกันสุขภาพกลุ่ม” บริษัทจ่ายเบี้ยแทนพนักงานยังต้องลุ้นต่อ

นางคนึงนิจ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) .เปิดเผยถึงความคืบหน้า การพิจารณาสิทธิทางภาษีของประชาชนที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาจากการซื้อประกันสุขภาพ 15,000 บาทว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงไปแล้วนั้นทางคปภ.ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากร ภาคธุรกิจ สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย ได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดทำร่างประกาศกรมสรรพากร ออกมาในแนวทางเดียวกับการประกันสุขภาพบิดามารดา (ประกันภัยลูกกตัญญู) โดยมีหลักเกณฑ์ การให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งหมด 4 ข้อประกอบด้วย 1. ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การชดเชยทุพพลภาพ 2.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว ส่วนประเด็นการชดเชยรายวันจะไม่อยู่ใน 4 เงื่อนไขนี้ ส่วนประกันสุขภาพที่มีการขายพ่วงอยู่แล้วจะมีการแยกเบี้ยตามหมวดความคุ้มครอง และกรณีที่บริษัทเอกชนซื้อประกันสุขภาพกลุ่มให้พนักงาน ยังต้องรอหารือร่วมกับกรมสรรพากรต่อว่า จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีฯ รวมกับส่วนบุคคลได้ทั้งหมดหรือไม่

นางคนึงนิจกล่าวปิดท้ายว่า อย่างไรก็ตามประชาชนที่ซื้อประกันสุขภาพตั้งแต่ มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สามารถนำมายื่นลดหย่อนภาษีได้เลย ส่วนความเรียบร้อยทางด้านกฎหมาย เหลือเพียงระหว่างรอให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานกฤษฎีกา ตรวจความเรียบร้อยของกฎหมายฉบับนี้ก่อน และเมื่อผ่านแล้วจากนั้นกรมสรรพากรจึงจะออกร่างประกาศต่อไป

ที่มา : Sanook