บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

13-05-2015

คปภ. แนะประชาชนซื้อ ประกันภัย ธรรมชาติ 100 บาท

คปภ.เตือนประชาชนซื้อ ประกันภัย ธรรมชาติคุ้มครองความเสียหาย ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลูกเห็บ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีถึงกว่า 5,000 คน บาดเจ็บกว่า 7,500 คน ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยนั้นเคยเป็นประเทศที่ไม่เกิดภัยพิบัติมาก่อน จนกระทั่งในภายหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิ มหาอุทกภัย และแผ่นดินไหวขึ้นอยู่เนืองๆ ทุกวันนี้ก็มีพายุโซนร้อนที่ทำลายทรัพย์สินของประชาชนในหลายจังหวัด

เลขาธิการ คปภ. ขอฝากเตือนประชาชนให้เห็นความสำคัญของการ ประกันภัย พิบัติ ที่นับวันภัยธรรมชาติจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (แบบใหม่) ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัยเพิ่มเติม ได้แก่ ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว และลูกเห็บ คุ้มครองในวงเงิน 20,000 บาท ด้วยเบี้ย ประกันภัย เพียง 100 บาทต่อปี ซึ่งเป็นการขยายความคุ้มครองจากเดิม 6 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ รวมทั้งสิ้นเป็น 10 ภัย นอกจากนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ ประกันภัย อื่นๆ เพื่อให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านได้ เช่น การประกันชีวิต การ ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล การ ประกันภัย 200 การ ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) เป็นต้น

สำหรับ ประกันภัย พิบัตินั้น เบี้ย ประกันภัย สำหรับที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 0.5% ต่อวงเงินความคุ้มครอง 1 แสนบาท ให้ความคุ้มครอง ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ โดยจะเรียกร้องค่าสินไหมได้กรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือกรณีธรณีพิบัติ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือกรณีวาตภัย ความเร็วของลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ปัจจุบันการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการ ประกันภัย พิบัติ (กองทุนฯ) ผ่านมาแล้วกว่า 3 ปี ณ วันที่ 22 เม.ย. 2558 สรุปยอดจำหน่ายกรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติจากบริษัท ประกันภัย ที่เข้าร่วมจำนวน 51 บริษัท มีจำนวนกรมธรรม์ ประกันภัย พิบัติที่ยังมีความคุ้มครองอยู่ 1,374,010 ฉบับ ทุน ประกันภัย พิบัติที่มีความคุ้มครองอยู่ 63,085 ล้านบาท มีเบี้ย ประกันภัย พิบัติสะสม 1,365 ล้านบาท

สถานการณ์ตลาด ประกันภัย พิบัติในปัจจุบันได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ขณะนี้กองทุนฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับบทบาท และวางแผนการดำเนินการต่อไปข้างหน้าในอนาคต ซึ่งคาดว่ากองทุนฯ จะมีการปรับบทบาทเป็นบริษัท ประกันภัย ต่อ ที่สามารถรับ ประกันภัย พิบัติจากบริษัทประกันวินาศภัย ด้วยเงื่อนไขยืดหยุ่นมากขึ้น โดยจะดำเนินการศึกษารูปแบบการบริหาร และโครงสร้างการทำงานของกองทุนฯ ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกองทุนฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประกันภัย ต่อและการ ประกันภัย พิบัติมาให้ความรู้และคำแนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์