บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

02-08-2016

คปภ.เผย 4บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองกรณีไฟไหม้เมเจอร์ปิ่นเกล้า เร่งสรุปความเสียหายก่อนจ่ายสินไหมทดแทน

ไฟไหม้เมเจอร์ปิ่นเกล้า

เบื้องต้นสำนักงาน คปภ. ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าว มีบริษัทประกันภัยที่ร่วมรับประกันภัย ทั้งสิ้น 4 บริษัท คือ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทคิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัทนวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน โดยมีทุนประกันภัยรวม ทั้งสิ้น 516,000,000 บาท แบ่งเป็นประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 420,000,000 บาท ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 86,000,000 บาท และประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 10,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันภัยได้ส่งผู้ประเมินวินาศภัยหรือเซอร์เวย์เยอร์เข้าไปสำรวจความเสียหายแล้ว เพื่อการประเมินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง โดยสำนักงาน คปภ.

จะเร่งให้บริษัทประกันภัยสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น และดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรมต่อไป

"อุบัติเหตุและอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เรา ไม่คาดคิด และเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้น ไม่ควรประมาทและมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัยที่เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของท่านได้"เลขาธิการ คปภ. กล่าว

ที่มา : อาร์วายทีไนท์

อุบัติเหตุและอุบัติภัยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำประกันซักนิด ช่วยลดความเสี่ยง ประกันอัคคีภัย เพียงล้านละ 9xx บาท เท่านั้น!!! โทร 02-2796151