บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

23-05-2016

"ประกันภัย" ยื้อจ่ายสินไหม

ประชาชนแห่ร้องเรียนบริษัทประกัน ตกลงค่าสินไหมไม่ได้ ไล่ไปฟ้อง คปภ.และศาล ทำเรื่องร้องเรียนพุ่ง 5 เดือน 200 เรื่อง

แหล่งข่าวจากฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้และเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.ที่ผ่านมามีถึง 200 เรื่อง เท่ากับตัวเลขทั้งปีของปี 2558 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากจำนวนผู้ทำประกันภัยมีมากขึ้น เข้าถึงประชาชนหลากหลายกลุ่ม และเศรษฐกิจไม่ดีจึงประวิงการจ่ายสินไหม

“แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกันไม่ได้ใส่ใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง จากการคุยกับผู้ที่มาร้องเรียน ทราบว่าเขาไปบริษัทประกันมาแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้ ก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าไม่พอใจให้ร้องเรียน คปภ.หรือไปฟ้องศาล เรื่องเลยมากองอยู่ที่ คปภ. กลายเป็นว่า คปภ.ไปทำหน้าที่บริการหลังการขายแทนบริษัทประกัน ซึ่งไม่ถูกต้อง” แหล่งข่าวระบุ

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือน ก.ย.นี้ คปภ.จะออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศ

ทั้งนี้ สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ จะบังคับให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหม ตามสัญญาประกันภัย สำหรับการประกันภัยแต่ละประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทให้ประชาชนทั่วไปทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ ต้องใช้ในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน ช่องทางการติดต่อกับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน และต้องนำส่งให้ทาง คปภ.ด้วย หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการปฏิเสธจ่ายสินไหมลูกค้า จะเข้าข่ายประวิงการจ่ายสินไหมทดแทน คปภ.สามารถปรับได้ทันที 5 แสนบาท/ราย จนกว่าจะแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่มา : Posttoday

เลือกทำประกันกับเราซิคะ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ^^