บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

16-05-2016

บริษัท ประกันรถยนต์ ลำเอียง เบี้ย ประกันภัย ชาย/หญิงไม่เท่ากัน

ประกันภัยรถยนต์ ผู้ชายกับผู้หญิงต่างกัน อุบัติเหตุทาง รถยนต์ ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 60-70% มักเกิดจาก เพศชาย

เคยสงสัยกันไหมคะ ว่าทำไมเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ระหว่างผู้ชาย กับผู้หญิงถึงต่างกัน บริษัท ประกันภัย ลำเอียง หรือเพราะมีปัจจัยอย่างอื่นกันแน่ อลงทำความเข้าใจรายละเอียดตรงนี้กัน ก่อนอื่นมาดูวจำนวนเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ เบื้องต้นกันก่อน

การกำหนดเบี้ยประกันรถยนต์เริ่มต้น

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 มีค่าเบี้ย ประกันภัย ตั้งแต่ 13,000-36,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด สำหรับ รถยนต์ ของคุณ และ รถยนต์ ของคู่กรณีด้วย ส่วนความแตกต่างของเบี้ย ประกันภัย ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของ รถยนต์ ได้แก่ อายุ ประเภท ขนาดเครื่องยนต์ รายละเอียดความคุ้มครอง และทุน ประกันภัย เป็นต้น

ประกันรถยนต์ขั้น 3 ให้ความคุ้มครองต่อตัว รถยนต์ คันคู่กรณี แต่จะไมคุ้มครองทรัพย์สินและ รถยนต์ คันเอา ประกันภัย เบี้ย ประกันภัย อยู่ที่ประมาณ 900-6,000 บาท โดยประมาณ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ และ 3+ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ โดยจะคุ้มครองต่อเมื่อเป็นอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเท่านั้น จึงจะสามารถเคลม ประกันภัย ได้ โดยผู้เอา ประกันภัย สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ สำหรับ รถยนต์ คันเอา ประกันภัย โดยเบี้ย ประกันภัย จะอยู่ระหว่าง 5,000-20,000 บาท แล้วแต่ความคุ้มครองที่ผู้เอา ประกันภัย ต้องการซื้อ

เกี่ยวอะไรกับจำนวนเบี้ยประกัน ชายหรือหญิง

จากสถิติอุบัติเหตุทาง รถยนต์ ในประเทศไทยพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณ 60-70% มักเกิดจากผู้ขับขี่ที่เป็น เพศชาย โดยหน่วยงานป้องกันปราบปรามความปลอดภัยทางท้องถนน ของสหรัฐอเมริกา (Insurance Institute for Highway Safety หรือ IIHS) ได้ทำการสำรวจผู้ใช้รถใช้ถนน พบข้อมูลดังนี้

- ผู้ขับขี่บนท้องถนนทั้งหมดในประเทศไทย นับเป็นผู้ชาย 93% และเป็นเพศหญิง 85%

- ผู้ขับขี่ที่เป็นเพศชาย เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตมากกว่า ผู้ขับขี่ที่เป็นเพศหญิงถึง 2.5 เท่า

- ผู้ขับขี่เพศชาย ที่ไม่มีใบขับขี่ และเกิดอุบัติเหตุมีจำนวน 50% มากกว่า ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้หญิง

- ผู้หญิง มีสถิติที่ใช้เข็มขัดนิรภัยมากกว่า ผู้ชายถึง 27%

- ผู้ชาย มีอัตราการขับขี่ รถยนต์ ด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนดถึง 25% ส่วน ผู้หญิง มี 17%

- จำนวนคนที่มีอายุ 55 - 64 ปี ทั้ง ผู้ชายและผู้หญิง มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่

- หลังจากช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป พบว่า เพศหญิง มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า เพศชาย ถึง 20%

จากสถิติดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ส่วนใหญ่มีการกำหนดเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ที่แตกต่างกันระหว่าง เพศชายและเพศหญิง โดยจริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่แต่ละท่านด้วยเช่นกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ