บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

18-04-2016

ผู้โดยสารรถไฟได้ประกันฟรี

เมืองไทยประกันภัยคว้าประกันอุบัติเหตุผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ การรถไฟ เบี้ย 48.9 ล้านบาท

นายวาสิต ล่ำซำ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผู้โดยสารรถไฟไทย ผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟบนขบวนรถไฟ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา โดยจะให้ความคุ้มครองเป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้โดยสารรถไฟและเจ้าหน้าที่รถไฟ จะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนรถไฟ หรือ ที่เกิดจากรถไฟรายละ 3 แสนบาท และ ค่ารักษาพยาบาล 3 หมื่นบาทต่อราย

สำหรับ อุบัติเหตุรถไฟชนรถบัส ที่จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา ผู้โดยสารรถไฟก็ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทแล้ว

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)� การจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุผู้โดยสารรถไฟ กับบริษัท เมืองไทยประกันภัย ทางร.ฟ.ท.จ่ายเบี้ยประกัน 48.9 ล้านบาทคุ้มครอง 1 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการรถไฟว่าจะได้รับความคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางโดยรถไฟตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานทั่วไปเหมือนกับการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการบริการขนส่งระบบรางให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งการรถไฟฯ เป็นผู้ถือกรมธรรม์ สำหรับผู้เอาประกันภัย จะได้แก่ ผู้โดยสารรถไฟ และผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถ หรือขณะกำลังขึ้น/ลงขบวนรถของการรถไฟฯ ที่เดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคุ้มครองความเสียหายขณะขึ้น หรือลงจากขบวนรถ และเดินทางอยู่บนขบวนรถ นับตั้งแต่สถานีต้นทางถึงสถานีปลายทาง ส่วนวงเงินประกันนั้นก็ขึ้นกับลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุเป็นรายๆ ไป

ที่มา : posttoday