บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

12-05-2015

ขั้นตอนการตรวจสอบ/พิมพ์หนังสือรับรองการประกันอัคคีภัย ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง

บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด ได้จัดทำระบบตรวจสอบข้อมูลประกันภัยออนไลน์ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล ของสมาชิกการไฟฟ้านครหลวง

ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ/จัดพิมพ์ หนังสือรับรองการประกันอัคคีภัย ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง

1.เข้า website www.masterteam.co.th

2.เมนูด้านขวามือ คลิ๊ก "ตรวจสอบข้อมูลประกันฯ"

3.เลื่อนลงมาข้างล่าง คลิ๊ก "ตรวจสอบข้อมูล ประกัน อัคคีภัยกลุ่ม"

4.เลือกโครงการ "อัคคีภัย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง"

5.พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย

6.เลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิ๊กปุ่มสีขาว ด้านหน้า

7.คลิ๊ก พิมพ์หนังสือรับรอง

8.คลิ๊กขวา เลือก Print...

ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น สามารถดูได้จากรูปภาพขั้นตอน โดยการคลิ๊กปุ่ม Download

[ Download ]