บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

20-05-2015

′ วิริยะประกันภัย′ พร้อมจ่ายคุ้มครองเหตุบั้งไฟระเบิดที่ศรีสะเกษ หลังผู้จัดซื้อประกันภัยไว้

จากกรณีเกิดเหตุบั้งไฟระเบิด ตกใส่คนดู ในงานประเพณีจุดบั้งไฟ ที่หมู่ 6 บ้านโพธิ์ลังกา ตำบลยาง จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือนายสุนทร พันธ์วิไล อายุ 38 ปี และนายสุคิด พงษ์อ่อน อายุ 51 ปี ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆนั้น

บริษัทรู้สึกฯเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้สูญเสีย และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า ผู้จัดงานดังกล่าวได้ขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้อง และได้มีการซื้อความคุ้มครองตาม “กรมธรรม์บั้งไฟ” ไว้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาคุ้มครอง2วัน คือวันที่17-18 พฤษภาคม 2558

ในการนี้ บริษัทฯ จักได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินสินไหมทดแทนแก่ญาติผู้เสียชีวิตเป็นลำดับต่อไป ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บบริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรมธรรม์บั้งไฟของวิริยะประกันภัยนั้นเป็นกรมธรรม์การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคล ภายนอกที่บริษัทฯ จะให้บริการในช่วงของประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เมษายน- มิถุนายน ของทุกปี โดยจะให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกสำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต 100,000 บาทต่อราย และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาประกันภัย 100,000 บาทครั้ง วันละไม่เกิน 1 ล้านบาท อนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้เกิดอุบัติเหตุบั้งไฟที่จุดในงาน “ประเพณีบั้งไฟล้านนา ตำนานม้าคำไหล”ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตกใส่บ้านเลขที่ 143 หมู่ 10 ตำลบ้านธาตุ ส่งผลให้บ้าน 2 ชั้นถูกไฟลุกไหม้เสียหาย วิริยะประกันภัยได้มอบเงินสินไหมทดแทนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ที่มา : mthai