มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

18-08-2016
วิธีตรวจสอบ/พิมพ์ ใบรับรองการรับประกันภัย Pokémon GO

ขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

1. เข้า www.masterteam.co.th

2. คลิ๊กตรวจสอบข้อมูลประกันฯ

3. เลือกตรวจสอบข้อมูลประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

4. เลือกโครงการ การประกัน PA ส่วนบุคคล (โปเกมอน Go)

5. สามารถตรวจสอบได้จากชื่อ-นามสกุล และ เลขบัตรประชาชน

6. คลิ๊กหนังสือรับรอง เพื่อตรวจสอบ

7. หากต้องการพิมพ์ คลิ๊กขวา เลือก Print…

 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th